Nationella vaccinationsregistret (NVR)

Rapportering av vaccinationer till NVR är ett tillval du kan beställa. Om du använder Svevac behöver du gå över till NVR innan 31/12-2022. Kopplingen till NVR kräver att du har version 2.21 eller senare av CGM J4.

Gratis utbildning
Övergången till NVR kräver viss konfiguration. För att underlätta det arbetet samt göra er bekanta med det nya flödet erbjuder vi gratis utbildning via Teams. Utbildningen hålls vid nedan tillfällen.

Klicka på länkarna ovan för att ansluta till mötet.

För mer information om vad du behöver göra när du går över till NVR, läs igenom det här dokumentet.

Vid frågor om utbildningen eller NVR kontakta leverans genom att maila till leverans@cgmj4.se

Om du vill beställa NVR kontakta forsaljning.cgmj4@cgm.com