CGM J4 – e-hälsosystemet för vården

CGM J4 innehåller alla de funktioner en mottagning behöver. Många av dem ingår i basutförandet:

 • Patientjournal inklusive BVC
 • Lab
 • Läkemedelslista
 • Vaccination
 • Tidbok och schemahantering
 • Väntelista
 • Statistik (ekonomirapport)
 • Ärendehantering
 • Bevakning/påminnelser
 • Meddelandefunktion
 • Åtkomstloggar
 • Kassor och rapportering till ersättningssystem: VGPV, GVR, ARV, PRIVA, Privera, Mimer m.fl.

Tillägg och e-tjänster 

Till CGM J4 finns ett antal olika tillval och e-tjänster som gör arbetet än mer effektivt. Varje verksamhet kan anpassa systemet efter sina egna behov.