Vi på CompuGroup Medical använder den moderna informationsteknologins kraft för att hjälpa alla delaktiga inom sjukvården att få åtkomst till, dela och lagra vital medicinsk information. Vår mjukvara och våra relaterade tjänster förbättrar effektiviteten, reducerar kostnaderna, minskar risken för misstag och höjer kvaliteten på sjukvården.

Vi har många års engagemang och erfarenhet inom hälso- och sjukvårdssektorn. Därmed har vi på CGM en mycket god kunskap kring det som täcker dina behov på bästa möjliga sätt, både vad gäller användarvänliga system och den service du som kund behöver för att kunna utöva ditt arbete.

Vi utvecklar kontinuerligt våra produkter i nära samarbete med våra kunder och användare. På så sätt säkerställer vi att vi på bästa sätt skapar ett mervärde för den svenska hälso- och sjukvården genom att leverera lösningar som fungerar i våra kunders dagliga arbete. som medverkar till att höja kvaliteten i vården.

Internationell aktör med lokal förankring

CGM är en internationell koncern med fler än 4,000 kompetenta och erfarna medarbetare. Vi finns representerade i mer än 40 länder och våra e-Hälsolösningar täcker behoven för alla typer av verksamheter. Vår vision ”Synchronizing healthcare” genomsyrar allt arbete vi gör.
Med vår långa erfarenhet av den svenska marknaden och en stark internationell närvaro, kan du känna dig trygg med att CGM kommer att vara din partner i ett långsiktigt och ömsesidigt givande samarbete.CGM i Sverige har under lång tid varit en marknadsledande leverantör av IT-system för såväl primärvård och sjukhus som för elevhälsa och företagshälsovård. Våra kommunikationstjänster och driftslösningar kompletterar IT-systemen och bildar tillsammans en helhetslösning som ger dig som kund mer tid för dina patienter.