Dataskyddsförklaring

Vi på CompuGroup Medical Sweden AB (nedan ”CGM”) välkomnar dig till vår webbplats och uppskattar ditt intresse för vårt företag, våra produkter och tjänster. Skyddet av dina personuppgifter har stor betydelse för oss och vi vill att du ska känna dig trygg när du besöker vår webbplats. Nedan kommer vi att förklara vilken information som samlas in under ditt besök på vår webbplats och i vilket syfte den används.

Tillämpningsområde

Denna dataskyddsförklaring tillämpas på CGM:s webbplats såväl som på CGM:s tillhörande onlinetjänster. Det tillämpas inte på eventuella länkar till externa företag.

Personuppgifter

Personuppgifter betyder all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är en person som kan identifieras, direkt eller indirekt, särskilt med hänvisning till en identifierare såsom ett namn, en adress och telefonnummer. Information som inte direkt rör din egentliga identitet – såsom föredragna webbplatser eller antal användare av en sida – är inte personuppgifter.

Insamling och behandling av personuppgifter

När du besöker vår webbplats kommer våra webbservrar som standard och för systemsäkerhetens skull tillfälligt att lagra anslutningsdata från den begärande enheten, websidorna du besöker, tid och datum för ditt besök, information om vilken typ av webbläsare och operativsystem som används, likväl som den hänvisande webbplatsen du besökte innan. Uppgifter såsom ditt namn och e-postadress samlas in utifrån frivilligt utlämnande av informationen, t.ex. för registreringen av ett konto till kundportalen. Kontoinformation används för inloggning samt för statistik över nedladdningar av publicerade programversioner.

Användning och överföring av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar används enbart för den tekniska administrationen av websidorna och för att uppfylla dina önskemål och krav, vanligtvis för att behandla avtalet som ingåtts med dig eller för att besvara din begäran. Bara om du gett oss ditt samtycke eller om du – såvitt författningsbestämmelser föreskriver detta – inte har gjort invändningar, använder vi även dessa uppgifter för produktrelaterade undersökningar och marknadsföringssyften.

Tiden som vi sparar dina uppgifter beror på dess syfte. Avtalsuppgifter lagras bara under den period som är nödvändig för att avtalet skall kunna fullföljas (vi kommer att informera dig ingående då avtalet sluts) eller om vi är skyldiga enligt lag. Uppgifter som med ditt samtycke har samlats in och behandlats kommer att behållas endast så länge som ditt samtycke förblir gällande.

Dina personuppgifter kommer inte att överföras eller säljas till tredje parter såvida det inte krävs för avtalet eller om du inte uttryckligen gett ditt samtycke. Som exempel kan det vara nödvändigt att överföra din adress och orderinformation till våra försäljnings- och servicepartners då du lägger en order hos oss. Underleverantörer som vi använder och som behandlar våra kunders data framgår av det personuppgiftsbiträdesavtal som tecknats med alla kunder.

Information från CGM Group

CGM-företag skulle vilja kontakta dig angående erbjudanden och nyheter om våra produkter och tjänster. När du registrerar dig på vår webbplats kommer vi därför att fråga dig om tillåtelse att skicka direkta marknadsföringsmeddelanden till dig. Information om viktiga förändringar i samband med ditt existerande avtal som kund hos CGM (t.ex. mjukvaruutgåvor) är givetvis inte beroende av marknadsföringstillåtelsen.

Användning av Cookies

“Cookies” är små filer som tillåter oss att lagra specifik information relaterad till dig, användaren, på din dator medan du besöker vår webbplats. Cookies hjälper oss att samla information om användningsfrekvensen och antalet besökare på vår webbplats, samt förbättra användarvänligheten och effektiviteten för dig som användare. Syftet med användningen av cookies är att förse dig med optimal användarvägledning och att ”komma ihåg” dig för att kunna erbjuda dig den mest varierade internetsidan och nytt innehåll när du besöker oss nästa gång. Innehållet i en cookie är begränsad till ett identifikationsnummer. Namn, IP-adress, etc. kommer inte att lagras. En individuell profil för ditt användarbeteende skapas inte.

Du kan använda dig av våra erbjudanden även utan cookies. Du kan inaktivera lagringen av cookies i din webbläsare, begränsa den till vissa webbsidor eller ställa in din webbläsare på att avisera när en cookie skickas. Du kan även radera cookies från din dator. Notera att du i detta fall måste förvänta dig en begränsad presentation av sidan och en begränsad användarvägledning.

Användning av pixeltaggar

Våra webbsidor kan komma att använda så kallade pixeltaggar, webb-beacons, clear GIFs, eller andra tekniker (hädanefter kallade pixeltaggar) för att mäta och öka användningsstatistiken och svarsfrekvensen för en webbplats. Pixeltaggar gör det möjligt för oss att räkna antalet användare som besöker vissa undersidor till en webbplats, att erbjuda varumärkta tjänster och hjälper oss att fastställa och optimera användarvänligheten på vår webbplats.

Länkar till tredje parters webbplatser (Länkar)

Vi, operatörer för CGM:s webbplats, har inget inflytande på innehållet på de webbplatser tillhörande tredje part som finns länkade. Innan dessa webbplatser blir länkade har de blivit noga undersökta. Det går dock inte att utesluta att operatörerna på respektive webbplats nu ändrat innehållet, vilket kan strida mot tillämplig lag eller mot vår företagsfilosofi.

Att klicka på länkar till tredje parters webbplatser som visas på vår webbplats eller att följa givna instruktioner kan leda till efterföljande insamling av användningsdata. Vi har ingen kontroll över insamlad data med eller utan samtycke genom tredje parters annonser eller webbplatser. Vi rekommenderar att du som en allmän regel undersöker webbplatsers riktlinjer för dataskydd om du är orolig över insamling och användning av dina uppgifter.

Säkerhet

CGM vidtar alla nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från att skadas eller missbrukas. Dina uppgifter lagras i en säker driftsmiljö som är otillgänglig för allmänheten.  I vissa fall krypteras dina personuppgifter av toppmodern teknologi under överföring. Det innebär att kommunikationen mellan din dator och CGM:s servrar sker genom en etablerad krypteringsteknik om den stöds av din webbläsare. Om du vill kontakta CGM via e-post, vänligen uppmärksamma att den överförda informationens integritet inte kan garanteras eftersom e-postens innehåll kan ses av tredje parter. Därför rekommenderar vi att du använder post när du vill överföra konfidentiell information.

Dina rättigheter

Du har rätt till information om när dina personuppgifter lagras likväl som rätt till rättelse, till radering, till begränsning av behandling, och rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter.
Om du ger ditt samtycke till CGM har du rätt att dra tillbaka det närsomhelst med framtida effekt. Vi förbinder oss att radera all insamlad information om dig. Vi är dock enligt lag skyldiga att beakta eventuella perioder för bevarande av uppgifter för kommersiella och skattemässiga syften som kan förhindra omedelbar borttagning av dessa uppgifter. Om dessa skäl skulle påverka raderingen informerar vi dig.

Därutöver har du rätt att lämna in ett klagomål hos den ansvariga tillsynsmyndigheten om du tror att vi inte behandlar dina personuppgifter korrekt.

Ändringar av denna dataskyddsförklaring

Vänligen notera att denna dataskyddsförklaring kan komma att rättas och ändras emellanåt. Varje version av denna dataskyddsförklaring skall identifieras genom dess datum och version i slutet av detta dokument. Vi arkiverar även alla tidigare versioner av denna dataskyddsförklaring för din tillgång på begäran.

Ansvarig för CompuGroup Medical Sweden AB

www.cgm.com/se

Dataskyddsombud

CompuGroup Medical Sweden AB
Box 1841
Vaksalagatan 10
751 48 Uppsala
E-post: dataskyddsgruppen.se@cgm.com

Ansvarig tillsynsmyndighet

Den ansvariga tillsynsmyndigheten
för CompuGroup Medical Sweden är

Integritetsskyddsmyndigheten

Webbadress: www.imy.se
E-post: imy@imy.se

Version: 1.0
Datum: 2018-05-01